Công ty TNHH Phật Sơn Deyuan

NHÀ CUNG CẤP NHÔM CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐÁNG TIN CẬY TẠI TRUNG QUỐC

Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668

Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176

Nhà Sản phẩm

Màn hình lưới nhôm

Lưới nhôm mở rộng

Lưới nhôm mở rộng

Kiểu dệt:mở rộng
Đường kính dây:0,8-10mm
Page 1 of 1